Faculty


Hanwang Zhang
Nanyang Assistant Professor
hanwangzhang[at]ntu.edu.sgResearch Staffs

Sixuan Chen
Research Associate
sixuan.chen[at]ntu.edu.sgPh.D. Students

Zhongqi Yue
Since 2019 Fall
YUEZ0003[at]e.ntu.edu.sg


Xuanyu Yi
Since 2021 Fall
xuanyu001[at]e.ntu.edu.sg
Yucheng Han
Since 2021 Fall
yucheng002[at]e.ntu.edu.sg


Haiyuan Shi
Since 2022 Fall
haiyuan002[at]e.ntu.edu.sg


Burak Satar
co-supervised student
BURAK001[at]e.ntu.edu.sg
Haoxin Li
co-supervised student
haoxin003[at]e.ntu.edu.sgMaster Students

Jiankun Wang
co-supervised student
jiankun001[at]e.ntu.edu.sg
Chuhan Zhang
Since 2022 Fall
s220001[at]e.ntu.edu.sgVisiting Members

Yang Wu
Sun Yat-sen University
wuyang36[at]mail2.sysu.efu.cn
Qianhao Wu
Nanjing University of Science and Technology
N2007091G[at]e.ntu.edu.sg
Shuangxun Ma
Xi'an Jiaotong University
mashx17[at]stu.xjtu.edu.cn


Hui Lv
Nanjing University of Science and Technology
N2107529B[at]e.ntu.edu.sg


Former Researchers & Students

Former Researchers & Students

Jiajun Deng
Former Research Fellow
djiajun1206[at]gmail.com
Yulei Niu
Former Postdoc
yulei.niu[at]ntu.edu.sg
Ke Sun
Former RA
ke.sun[at]ntu.edu.sg


Daqing Liu
Ph.D. @ University of Science and Technology of China
liudq[at]mail.ustc.edu.cn
[Github]
Long Chen
Ph.D. @ Zhejiang University
longc[@]zju.edu.cn
[Github]


Jiaxin Shi
Ph.D. @ Tsinghua University
shijx12[at]163.com
[Github]
Wanlu Luo
Former Master
WLUO007[at]e.ntu.edu.sg
Zhixiang Wang
Former RA
wangzx1994[at]gmail.com


Yang He
Ph.D. @ University of Technology Sydney
Yang.He-1[at]student.uts.edu.au
[Github]
Tinjia Cao
Bachelor @ Fudan University
tjia_cao[at]163.com
Brian Chen
Ph.D. @ Columbia University
bc2754[at]columbia.edu
[Github]Ruiwei Zhao
Former Postdoc
rwzhao[at]ntu.edu.sg
Yuanen Zhou
Ph.D. @ Hefei University of Technology
y.e.zhou.hb[at]gmail.com
[Github]
Zenan Shi
PH.D. @ Jilin University
shizn17[at]mails.jlu.edu.cn
Dong Zhang
Ph.D. @ Nanjing University of Science and Technology
dongzhang[at]njust.edu.cn
Hui Chen
Ph.D. @ Singapore University of Technology and Design
chchenhui1996[at]gmail.com


Tajrobehkar Mitra
Former co-supervised student
TAJR0001[at]e.ntu.edu.sg
[Github]
Helei Nie
Former co-supervised student
HELEI001[at]e.ntu.edu.sg


Xinshuai Dong
Former co-supervised student
XINSHUAI001[at]e.ntu.edu.sg